03. Është pyetur Imami - Është pyetur i biri i Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me te

()
03. Është pyetur Imami - Është pyetur i biri i Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me te