Gjaku, Grupet, Transfuzioni - Sistemi I Zemrës

Temat në forum 'Mjekësi' Filluan nga Bukurmals, 7 Gusht 2011.

 1. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609  Gjaku, Grupet e Gjakut dhe Transfuzioni  Gjaku është Mediumi, nëpërmjet te cilit qelizat aktive dhe indet e Trupit mbahen ne marrëdhënie me njeri-tjetrin. Substancat ushqyese, përfshire oksigjenin kalojnë nëpërmjet gjakut; materialet e padobishme përfshire acidin karbonik, kalojnë nga indet ne gjak - kjo lidhje e vazhdueshme furnizon indet me energji dhe lejon daljen e materialeve te padobishme.
  [​IMG]

  Sekrecionet e shume gjëndrave te trupit kalojnë nëpërmjet gjakut ne indet e ndryshe qe janë te destinuar te influencojnë. Gjithashtu qarkullimi i gjakut luan rol themelor ne mbajtjen konstante te temperaturës se trupit ne pjese te ndryshme te tij.

  Gjaku është me ngjyre te kuqe, viskoz, opak, alkalin (ne reaksion) e me një ere te dobët por karakteristike. Përbehet nga një likuid transparent, ngjyre te verdhe te hapur - i quajtur PLAZMA - ose liquor sanguinis, ne te cilin "notojnë" një numër i pafund qelizash apo trupëzash, qelizat e bardha dhe te kuqe e plateletet e gjakut.

  Qelizat e Kuqe - ERITROCITET

  Janë disqe te rrumbullakëta bi-konkave, ngjyre te verdhe - por kur shihen ne grup janë ne ngjyre te kuqe. Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite për një milimetër kub. Këto përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i hekurit, me një afinitet për oksigjenin. Pra bazuar ne aftësinë e hemoglobinës për te "kapur" e transportuar oksigjenin nga mushkëritë ne inde, gjaku behet një nga komponentët baze te trupit njerëzor. Çdo qelize e kuqe ka një jetëgjatësi te shkurtër, kur "lodhet" atëherë trupi e shkatërron nëpërmjet mëlçisë apo shpretkës dhe e ekskreton (jashteqet) me ane te biles.

  Qelizat E Bardha - LEUKOCITET

  Janë qeliza pa ngjyre me forme e madhësi te ndryshme. Me te mëdha se qelizat e kuqe por me te pakta ne numër (raporti është 1 me 500). Gjithashtu ato kane dhe një veçori tjetër-Lëvizjen, e nëpërmjet kësaj kalojnë nga muret e kapilareve, ne lëngjet e trupit. Invazioni nga mikroorganizmat sjell një rritje te shumte te korpuskulëve te bardhë (leukocitozis) te cilët tentojnë te kongregohen tek vendi i infeksionit duke rrethuar e shkatërruar invaduesit e huaj. Ky proces quhet FAGOCITOZE - DHE ËSHTË NJË NGA MEKANIZMAT ME TE RËNDËSISHME NËPËRMJET TE CILIT TRUPI MBROHET ndaj infeksioneve. Rruazat e bardha derivojne nga palca e kockave dhe nga gjëndrat limfatike, e këto ndahen ne tipe te ndryshme, sipas funksionit qe kane.

  TROMBOCITET - janë qeliza ne forme disku, shume me te vogla se rruazat e kuqe, me origjine jo krejtësisht te qarte, por kane rol ne koagulimin e gjakut, janë rreth 300.000 për milimetër kub.

  PLAZMA

  Një lëng ne te cilin trupat e përmendura me lart "notojnë", është solucion me vlera ushqyese dhe shërben për jashtëqitjen e produkteve te panevojshme. Plazma mban në forme solucionesh proteina, yndyra, sheqerna, urenë, kripëra (më të njohurat klorurin e potasit dhe bikarbonatet, po ashtu dhe gazra-oksigjen, acidin karbonik dhe nitrogjenin.

  Një nga proteinat e rëndësishme ne plazme quhet - Fibrinogjen. Ky gjendet ne trajte solucioni, por ne rastin e humbjes se gjakut -HEMORRAGJI- alternohet dhe merr një forme tjetër te quajtur - Fibrine. Si rezultat i kësaj qelizat "ngatërrohen" e ngjiten me njëra tjetrën duke formuar TROMB-in i cili ne fillin është i bute e me pas forcohet plotësisht-ky proces njihet me emrin Koagulimi i Gjakut dhe është një mekanizëm natyror i mbrojtjes tone ndaj hemorragjisë - pra një metode për te parandaluar humbjen e gjakut duke mbyllur enën e dëmtuar.

  Sasia e plote e gjakut te një njeri ndryshon nga faktorë e individë te ndryshëm, por ka formula specifike për ta llogaritur atë me afërsi te kënaqshme, megjithatë nuk është gabim te themi se një person i rritur, i shëndetshëm ka rreth 5-6 litra gjak. Pas dhënies se këtij informacioni te shkurtër mbi gjakun, te cilin shume mund ta kenë dëgjuar ne periudha te ndryshme, gjate shkollës, leximeve apo nga kontakti me mjekun e spitalet, le te ndalemi te Grupet e gjakut;
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 2. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  Grupet e GJAKUT

  [​IMG]

  Është mese e mundur qe njerëzit ne te shkuarën te kenë menduar, se vdekja nga Hemorragjia - mund te parandalohet duke dhëne gjak nga një person te tjetri. Vështirësitë teknike e mungesa e njohurive e kane penguar këtë praktike te kaloje përtej spekulimit. Megjithatë Lower me 1666, tentoi te transfuzojë gjakun e qengjit ne një pacient qe vuante nga konvulsionet. Ne te njëjtën kohe te njëjtën gjë beri ne France, Jean Dean. Rezultatet ishin te pakëndshme; pak tentativa u bene me pas deri ne 1901. Ishte pikërisht ne këtë vit qe Landsteiner demonstroi se suksesi i një transfuzioni te gjakut varet nga dy gjera:

  a. qelizat e gjakut te donor-it (dhuruesit)

  b. plazma e recipientit (marrësit). Duke bere eksperimente te ndryshme - përzierjen e qelizave dhe plazmës ne kombinimet e mundshme - ai gjeti katër grupe gjaku. Këto grupe varen nga prezenca ne qelizat e kuqe te një substance, për te cilën sot dimë qe përmban proteine e karbohidrate. Këto substanca quhen - Antigjene.

  Te injektuara ne kafshe këto detyrojnë organizmin qe te prodhoje antibodies (antitrupa). Megjithatë shume antitrupa janë prezentë qe ne lindje, si ne rastin e antitrupave te grupeve te gjakut. Kemi dy substanca te grupeve te gjakut, te quajtura A dhe B, ose A e B te marra se bashku ose asnjërën prej tyre.

  Grupet e gjakut janë emëruar A, B, AB dhe O. Plazma përmban antitrupa te këtyre substancave ne një mënyrë te tille qe qelizat e individit nuk i shkatërrojnë ato. Kështu pra qelizat e grupit A ekzistojnë ne plazmën e cila përmban një anti-B antitrup; qelizat e grupit B jetojnë ne prezencën e anti -A antitrupash; Qelizat e grupit AB nuk janë te shoqëruara nga asnjë lloj antitrupash; personat me gjak te grupit O kane plazme qe ne përbërjen e saj gjinden dhe anti-A e anti B anti trupat. Pra nuk është absolutisht e domosdoshme tu japim njerëzve te njëjtin grup gjaku. P.sh një person me grup gjaku A mund te jete dhurues për një person me grup gjaku AB, sepse ne trupin e këtij te fundit nuk ka antitrupa. Po kështu mund te themi se grupi i gjakut O mund ti jepet çdo personi pasi ky i fundit ne qelizat e tij nuk ka antigjene, ky fakt na ka bere qe ne apelime ta quajmë " dhurues universale" njerëzit me grup gjaku O dhe "recipientë universale" njerëzit me grup gjaku AB.

  Vlen për te thënë këtu se këto "substanca" te grupeve te gjakut janë prezentë dhe ne indet e tjera veç gjakut. Kjo shpjegon vështirësitë qe lindin ne graftet e lëkurës apo gjate transplanteve. Pasi indet, po ashtu si dhe gjaku, do shkatërroheshin nga anti-trupat.


  C`NDODH NËSE JAPIM NJË GRUP GJAKU GABIM ?


  Nëse kjo ndodh, ky gjak "do sulmohej" e shkatërrohej nga antitrupat, nëse jepen sasi te mëdha gjaku atëherë mund te kemi dëmtime te pakthyeshme te veshkave e vdekja mund te vije si rezultat i kësaj.

  Grupi RHESUS

  Është një grup tjetër me një rëndësi te konsiderueshme, ka marre emrin pasi për here te pare u gjend te majmunet Rhesus (Rhesus monkeys). Tek njeriu sillet si tek grupet e gjakut A, B, O - ne aspektin se është një antigjen prezent ne rruazat e kuqe, por ndryshe nga to nuk ka antitrupa presente ne plazem. Thuhet se rreth 85 % e popullsise jane Rhesus positive - pra kane antigjenin resus, ndërsa 15 % ku antigjeni mungon është Rhesus negative. Njerëzit me grup Rhesus negative, ndryshe nga ata pozitive, prodhojnë antitrupa tek ky rhesus antigjen - nese u injektohet. Kjo gjë mund te ndodhe gjate një transfuzioni, nëse përveç grupit te gjakut - nuk kontrollohet dhe faktori Rhesus.

  Rëndësia e Faktorit Rhesus gjate shtatzënisë është kjo:

  Nëse nëna e ka gjakun me Rhesus negativ dhe babai me Rhesus pozitiv fëmija, natyrisht mund te jete me gjak ose Rh -, ose me Rh+. Kjo e fundit nuk paraqet problem, por nëse fëmija ka gjakun me Rh pozitive, disa nga rruazat e kuqe te tij mund te futen ne qarkullimin e gjakut te nënës e për rrjedhoje trupi i saj stimulohet qe te prodhoje Rhesus antitrupa. Ne një mënyrë a një tjetër këto antitrupa, mund te kthehen ne sistemin e fëmijës dhe fillojnë e shkatërrojnë rruazat e kuqe te tij. Kjo mund te jete serioze dhe ne disa raste fëmija lind i vdekur ose provokohet lindje e parakohshme.

  Megjithatë tabloja e vërtete nuk është kaq e frikshme, ne realitet duhen 2 ose me shume shtatzëni për nënën qe trupi i saj te prodhoje antitrupa ne sasi te mjaftueshme qe te rrezikohet jeta e fëmijës se saj. Po ashtu ne analiza ne mund te kapim shume shpejt e fare thjesht nëse gjate shtatzënisë trupi i nënës ka filluar te prodhoje antitrupa, nëse ato janë prezentë atëherë merren masa për te ruajtur jetën e fëmijës (natyrisht qe nena nuk është ne rrezik ne këtë rast). Kjo fushe është akoma me e zgjeruar sesa po e paraqesim ne këtu, pasi natyrisht nuk mund te përmendim te gjitha teknikat qe mjekësia ka ne dispozicion për këtë problem, i cili është nen kontrollin e plote te mjekësisë moderne.


  GRUPET TJERA TË GJAKU

  Janë shume grupe te tjerë gjaku qe njihen, por është tepër e rralle mundësia qe ato te shkaktojnë probleme, ne çfarëdo lloj mënyre. Kemi grupet M dhe N e S dhe P e shume te tjerë, disa e kane marre emrin nga pacientet e pare ne te cilin janë zbuluar - një mode mjekësore moderne kjo.

  Rëndësia kryesore ne studimin e këtyre grupeve dhe shume te tjerëve është ne Etnologji - studimet sociale dhe te origjinës fisnore ashtu si dhe ne mjekësinë ligjore, përdoret ne rastet e përcaktimit te atësisë se fëmijës; por kurrë nuk mund ta provoje atë me ekzaktësi - sot për këtë problem përdoret testi i DNA, POR NE ANËN TJETËR KA FUNKSION PËRJASHTUES - P.SH MUND TE PROVOJE ME SAKTËSI QE NJË PERSON NUK ËSHTË BABAI I FËMIJËS - NE DISA KOMBINIME GRUPESH.
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 3. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  TRANSFUZIONI I GJAKUT


  Shenja me e qarte për një Transfuzion gjaku është ne rastet e hemorragjisë - veçanërisht ne ato akute dhe masive (aksidente, trauma etj) ku gjaku i humbur duhet zëvendësuar me shpejtësi e ne sasinë e plote. Ne hemorragjitë e ngadalshme, gjaku zëvendësohet - gjithashtu - por jepet me kohe me te ngadalte - për te mos renduar punën e zemrës. Ne raste shoku (shock) apo gjate djegieve, nuk humbet shume gjak por kemi humbje te plazmës e për pasoje presioni i gjakut bie. Kjo është tepër e rrezikshme. Ne një moment hemorragjik humbja e plazmës konsiderohet me e rrezikshme sesa humbja e rruazave te kuqe. Ne fakt kur nuk kemi mundësi te japim direkt gjak apo plazme - ne rastet urgjente jepet një solucion te dobët salin (kripor) sa për te restauruar presionin e gjakut derisa te arrijmë te marrim furnizime me gjak.

  Mund te mendohet se jepet transfuzion gjaku ne rastet me anemi, por meqë janë faktorë e mekanizma te tjerë ne veprim kjo aplikohet rralle, sepse:

  1. Anemia zakonisht kurohet me metoda te zakonshme, si ilaçet.

  2. Gjithmonë ka një element Risku - sado te vogël, ne transfuzion.

  3. Anemia është ne qeliza dhe jo ne plazme, pra dhënia e sasive te mëdha te lëngjeve direkt ne qarkullimin vazal ,mund te mbisforcoje një zemër paksa te dëmtuar nga anemia. Por ka dhe raste, kur mund te behet transfuzion, ne anemi tepër te avancuara, kjo behet me "qeliza te paketuara", duke hequr plazmën nga gjaku.

  Një rëndësi te veçante transfuzioni merr gjate operimeve kirurgjikale. Shume operacione kane humbje gjaku pasi ka procedura ekstensive te cilat duan kohe. Kjo humbje gjaku ve ne pikëpyetje suksesshmërinë e operacionit. Transfuzione gjaku përpara, gjate dhe/ose pas operacioneve bëjnë te mundur qe kirurget te bëjnë ndërhyrje te tilla, qe paraardhësit e tyre shume vjet me pare veç mund ti ëndërronin.
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 4. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  Sistemi i qarkullimit të Zemrës

  TRANSPORTIMI I GJAKUT


  Gjaku është Mjeti transportues ne Trup. Ai ushqen Qelizat me Oksigjen nga Mushkëritë dhe me Materie ushqyese nga Zorrët. Gjithashtu drejton Mbeturinat ne vend të duhur: Karbonin në Mushkëri, Produktet mbetëse dhe Ujin e tepruar ne Veshkë dhe Materialet helmuese si Nikotin, Alkohol, Medikamente ne Mëlqi.

  [​IMG]
  QARKULLIMI I GJAKUT


  Ekzistojnë Qarkullimi i vogël dhe Qarkullimi i madh i Gjakut.

  Qarkullimi i vogël


  Tek i vogli apo Qarkullimi i Mushkërive takojnë Enët e Gjakut (venët), të cilat nga Zemra ne Mushkëri qarkullojnë, pastaj nga Mushkëritë kthehen përsëri ne Zemër.

  Qarkullimi i madh


  Tek i madhi apo Qarkullimi i Trupit takojnë Enët e Gjakut (venët), të cilat nga Zemra në cdo Qelizë të Trupit qarkullojnë, pastaj kthehen përseri ne Zemër (qarkullojnë). Enët e Systemit të Qarkullimit të Gjakut shpërndajnë Detyrën e tyre përkatëse ne Arteriet, Venët dhe Kapilaret. Në Arterien kalon Gjaku nga Zemra, kalon nëpër Venët dhe kthehet ne Zemër. Përjashtim tek Qarkullimi ne Mushkëri bën Arteriet që transportojnë Gjakun të pastërt me Oksigjen dhe Materie ushqyese. Kapilarët janë Enë mikroskopike të vogla, mbi të cilat gjendet veqanërisht Ndërrimi i Materieve: Oksigjeni dhe Materiet ushqyese dorëzohen ne Qeliza të veqanta, Dyoksid Karboni dhe Mbetjet mirren dhe largohen ( qiten jashtë).

  ZEMRA është një Organ ne madhësi të grushtit të Dorës. Aq sa e ka Njeriu Grushtin e Dorës së tij të madh, aq të madhe ka edhe Zemrën e tij. Zemra gjendet ne mes të Gjoksit, me majë të kthyer nga e majta. Tek të Posalindurit Pesha e Zemrës është rreth 20gr, ndërsa tek të Rriturit 250-350gr. Në Moshën e shtyer, Pesha e Zemrës bie Punon si një Pumpë, e cila prodhon Gjak,

  [​IMG]
  ku Gjaku i prodhuar pastaj qarkullon ne të gjitha Enët (Rrugët) e Gjakut. Tek cdo Rrahje Muskuli i Zemrës rrudhet, ku Gjaku aty nga Zemra në Qarkullim pumpon.


  PULSI

  [​IMG]

  Pulsi i Qafës

  Gjaku me Shtypjen e tij të lartë nga Zemra në Arterie dhe pastaj ne Aorta pumpohet. Arteriet sind elastike dhe tek cdo Rrahje e Zemrës ato zgjatohen. Lëvizjet, të cilat përmes Zgjatimeve qëndrojnë, janë hetuese si Puls ne sipërfaqen e Arterieve. Normalisht është i plotë dhe pak i fuqishëm, Pulsi i ndryshuar është i dobët dhe ne formë të Fijes.
  Një Njeri i shëndoshë ka Puls të rregullt. Mundshëm edhe tek Njerëzit e shëndosh mund të ndodh Pulsi i parregullt. Në gjendje të qetë, tek Njeriu i rritur Frekuenca e Pulsit shtrihet ndërmjet 60 dhe 80-Rrahje ne Minut, që jep 4200 Rrahje të Zemrës ne Orë apo 100 800 Rrahje të Zemrës në Ditë. (Tek Fëmijët e posalindur janë 130 deri 140 Rrahje ne Minut).  [​IMG]
  Pulsi i Dorës, ku secili mund të mat Pulsin e tij


  Frekuenca është e mvarur nga Mosha (vjetërsia), nga Aktivitetet, nga Gjendja e Ndjenjave, nga Gjendja shëndetësore dhe nga Ushtrimet e Trupit (Fitness). Tek vështirësitë trupore apo Ndjenjat e forta ngritet Frekunca e Pulsit. Pulsi mund të jetë tepër i shpejtë (Tachykardie) dhe tepër i ngadalshëm (Bradykardie).

  PARANDALIMI

  Mbajtjen e shëndoshë të një Systemi qarkulles të Zemrës është me rëndësi Shëndeti dhe Kualiteti i Jetës.
  1. Lëvizja: Ushtroni cdo Ditë Sport. Sëpaku 30 minuta cdo Ditë të ecni shpejt, ngrit Pulsin e Zemrës apo me Nordic Walking të ushtroni...
  2. Ushqimi: Mbani Piramidën e Ushqimit, Mbipeshën e fortë largoni.

  [​IMG]

  * Shikoni në Foto me lart: Ushqimet me të rëndësishme janë Bazë në fund të renditura.

  • 2-3 her ushtroni nga 30 minuta cdo Javë.
  • Perime (Gemüse) 2-3her në Ditë.
  • Fruta (Obst) 2 her ne Ditë.
  • Peshk (Fisch) 1-2 her ne Javë.
  • Qumësht apo Produkte të Qumështit 2-her në Ditë.
  • Mish (Fleisch) 2-3 her ne Javë.
  • Vezë (Eier) 2-3- her ne javë.
  • Tierische Fette (Yndyrat shtazore) dhe Ëmbëlsirat (Süssigkeiten) takojnë ne majë dmth Pak duhen.

  3. Sende kënaqësie: Mos tymosni Duhan (as ne të fshehtën ) Alkooli ska dobi, vëni X .
  4. Stili i Jetës në përgjithësi: Koha e Ngritjes dhe Koha e Clodhjes duhet të jenë në Baraspeshë (si marrja dhe lirimi Frymë).


  MBROJTJA E SISTEMIT TË QARKULLIMIT TË ZEMRËS


  Njerëzit me Sëmundje të Qarkullimit të Gjakut i ndjejnë Kufizimet e tyre dhe duhet të mësohen, Aktiviteteve tyre dhe Mundësive te Sistemit të tyre të Gjakut që ti përshtaten. Sikur Njerëzit me Frymëmarrje të kufizuar kanë frikë për Jetën e tyre dhe keqësimin e gjendjes. Rregullisht iu duhen Medikamente, duhet ti përshtaten Ushqimit dhe mjaftueshëm të lëvizin. Baraspesha ndërmjet Aktivitetit dhe Qetësisë është gjithashtu e nevojshme.
  Sipas nevojës së duhur kontrollohen rregullisht Pulsi, Shtypja e Gjakut dhe Vlerat e Gjakut.  Falënderimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh.
  Përktheu dhe përgatiti: Bukurmals
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 5. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  GRUPET E GJAKUT

  Gjaku ndahet në katër Grupe kryesore: A, B, AB dhe 0.

  Ekzistojnë edhe nëngrupe siç janë: A1, A2; A1B, A2B dhe Varianta tjetër p.sh.: A3, Ax; dhe të fundit A0 dhe A4.

  [​IMG]


  Gjatë tranfuzionit të Gjakut, Grupi 0 mund te ju jep gjithëve Gjak, kurse pranon vetem nga Grupi 0.

  Grupi AB merr prej të gjithëve dhe i jep vetëm Grupit AB.

  Grupi A mund të jep A dhe AB dhe merr nga 0 dhe A.

  Dhe Grupi B i jep Grupit B dhe AB, kurse merr nga Grupi B dhe O.
  Falënderimet dhe Lavdërimet për cdo Gjë i takojnë vetëm Allahut xh.sh. !
  Përgatiti: Bukurmals
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.

Share This Page