Shpatulla, Dora, Legeni, Ashti I Kofshës, Këmba Dhe Themra

Temat në forum 'Mjekësi' Filluan nga Bukurmals, 7 Gusht 2011.

 1. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  SHPATULLA

  Pjesa e sipërme e Krahërorit përbehet nga 64 Eshtra

  [​IMG]

  Shpatulla quhen Eshtrat e rrafshëta që formojnë Pjesën prapa te Krahut. Shpatulla drejton një Krehër Eshtrash te gjatë dhe Zgjatimin e tyre. Drejtpërdrejt përmes Zgjatimit shtrihet Fulterja e Nyjave te Krahut për Lidhje me Krahun e sipërm.

  Krahu përbëhet nga dy Eshtra:

  1. Kularthi dhe
  2. Shpatulla.

  Kularthi – Clavicula

  Kularthi i gjatë me Zhvillim horizontal, është Asht lehtë i formuar ne Pjesën e përparme dhe te lartë të Korpës se Gjoksit. Është nyjshëm i lidhshëm me Dërrasën e Gjoksit dhe me Shpatullat, perms një Lidhësi ku lidhet me Rripin 1 – të parë.

  ASHTI I KRAHUT TË SIPËRM - HUMERUS

  Formohet nga Skeleti i Krahut të sipërm. Fundi i lartë i tij, i Eshtrave të Krahut është me Kërcenjë i mbështjell. Është i nyjshëm me Shpatullën i lidhur dhe ia huazon Dorën një Lëvizje rrezore –Radius-it. Ky Asht i poshtëm Humerusende përmban një Rol me Kockën e Parakrahut ( nën Bërryl) dhe Radiusit –Ashtit tjetër lëvizës.

  KOCKA E PARAKRAHUT – ULNA

  Kocka e Parakrahut ( Ashti nën Bërryl) është i formuar së bashku me Radiusin e Skeletit te Krahut te poshtëm. Ashti paraprak i Radiusit është Bërryli, i cili njihet si Olekranon (ne latinisht). Është i ndërlidhur me Rolin e Krahut te sipërm dhe shmang njëkohësisht përkuljen e Krahut të poshtëm.

  ASHTI RREZOR – RADIUSI

  Pjesa e poshtme e Radiusit i lejon Dorës shumë Lëvizje, edhe nëse Lidhja për Krahun e poshtëm relativ e fortë është.
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 2. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  RRËNJËT E DORËS – CURPUS  [​IMG]
  Dora përbëhet gjithsejt nga 27 Eshtra. Skeleti i Dorës formon 8 -Eshtra te Rrënjës së Dorës. Në Krahun e poshtëm kufizohet nga Radiusi ne Kockën e Parakrahut (–afër Bërrylit nën), Meningitis, Lunatum. Erbitras, Capitatum: Rendi i dytë formon Eshtra të mëdhenjë dhe të vegjël, me Kokë dhe Kthyese.


  DORA E MESME – METACARPUS përbëhet nga 5-Eshtra.


  GISHTAT E DORËS – DIGITI

  Gishtat e Dorës përbëhen nga 14 Eshtra. Cdo Gisht përbëhet nga 3 –Eshtra te Gishtit ( Phalanges), të Gishtit të madh veq 2-Eshtra.
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 3. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  LEGENI i Trupit – PELVIS


  Përbërja e Pjesës së poshtme e trupit përbëhet nga 62 Eshtra: 31 nga një Anë dhe 31 nga Ana tjetër.

  [​IMG]

  Pelvis përbëhet nga dy Kockat e Legenit dhe Kërbishtit. Kocka e madhe, një Asht shumë i fortë formohet nga 3 Eshtra të përbashkët të rritur:

  -Tek pjesa e përparme shtrihet Kockë e turpshme –Pubis
  -Ne mes shtrihet Kocka e Zorrëve
  -Pjesën me të madhe të Legenit e formon : Pjesa e prapme e Kockës ulëse (për Ulje).  Kjo Fultere nyjësh i Kockave përfshin Kokën e Ashtit te Kofshës. Sëbashku me Kërbishtin formojnë dy Kocka ne Rrumbullak nga Ashti, ku Rripin e Legenit , i cili Këmbët me Strulturë eshtërore të Trupit ndërlidh.


  [​IMG]
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 4. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  ASHTI I KOFSHËS – FEMUR

  [​IMG]

  FEMUR

  Femur është i vetmi Asht i Kofshës dhe më i gjatë i Trupit. Në bishtin e tij të lart ulet Kryt me Fultere nyjesh te Kofshës, ku kjo Nyje e Kofshës formohet. Fundi i tij i poshtëm përmbledh mbi një Sipërfaqe për Kupën e Gjurit, që së bashku me Kofshën dhe Kërceun e Gjurit, Nyjen e Gjurit formon.
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 5. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  KËRCEU I KËMBËS DHE PULPA (- TIBIA DHE FIBULA)

  [​IMG]

  Sikurse Krahu i poshtëm (nën Bërryl) edhe Kofsha e poshtme është nga 2-3 Eshtra afër njëra-tjetres të ndërtuara:

  -Kërceu i Këmbës përmban Lidhjet e Nyjeve me Kofshen, Pulpen dhe Kërcimin (– Talus ),

  -Pulpa është me Kërceun e Këmbës dhe Kërcimin e nyjshëm të lidhur.

  Lëvizjet me të rëndësishme të nyjeve të Gjurit janë:

  1. Përkulja (Kërceut të Këmbës i mungon Zgjatësia e Kockës së parakrahut –nen Bërryl)

  2. Shtrirja (jo përtej Linjave të Kofshës).

  Në Anën e përparme të lidhjes, ndërmjet Kofshës dhe Kërceut të Këmbës shtrihet KUPA E GJURIT. Ajo shërben si Pllakëz për tu mbrojtur nga Goditjet, Rrëzimet, etj.
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.
 6. Bukurmals

  Bukurmals

  i bashkuar:
  7 Gusht 2011
  Mesazhe:
  3,941
  Pëlqej të dhënat:
  9,699
  Poenat nga trofej:
  609
  RRËNJA E THEMRES DHE THEMRA E MESME - Tarsus dhe Metatarsus

  [​IMG]

  Themra përbëhet gjithsejt nga 26 Eshtra. Skeleti i Themres formohet nga:
  Rrënja e Themres,Themra e mesme dhe Gjymtyrët e Gishtave (të Këmbës).
  Rrënja e Themres dhe Themra e mesme formohen nga një Urë, me Peshën e përbashkët te Trupit e mbingarkuar.

  Themra e mesme përbëhet nga nga 5-Eshtra. Gishtat e Këmbës përbëhen nga 3 Gjymtyrë të Gishtave, tek Gishtat e mëdhenj janë veq 2.

  Rrënja e Themres përbëhet nga 7 –Eshtra ne dy Rende.

  Themra e mesme nga 5-Eshtra

  Gishtat e Këmbës (Thelpinjët ) nga 14 Eshtra.

  Gjithsejt Themra përbëhet nga 26 –Eshtra.

  Falenderimi i takon vetëm All-llahut xh.sh. Krijuesit të Gjithësisë!
  Përgatiti: Bukurmals
  Nga Umarah dhe Qyteti Islam më pëlqej kjo.

Share This Page